Упитник - манифестације и фестивали у култури Србије

На иницијативу Министарства културе Републике Србије, Завод за проучавање културног развитка реализује пројекат о манифестацијама и фестивалима у култури – под тим појмовима подразумевамо програме који имају дефинисан концепт и традиционално се реализују годишње, бијенално, тријенално или у другачијим интервалима. Прикупљени подаци биће представљени на
Web презентацији Министарства културе.

Упитник је намењен главним организаторима манифестација/фестивала. Уколико сте организатор више од једне манифестације/фестивала, молимо Вас да за сваку попуните посебан упитник.

За све додатне информације можете се обратити тиму Завода за проучавање културног развитка. Контакт особе су Биљана Јокић и Маријана Миланков, tel: 011.2637.216, 011.2637.565, e-mail: agenda.festivala@gmail.com.

Попуњене упитнике треба да доставите у електронском облику на e-mail: agenda.festivala@gmail.com.

Упутство за попуњавање упитника

Подаци се уносе у осенчена поља. Постоје следеће врсте поља:

1. Текстуално поље ( ) - прихвата текстуалне и нумеричке податке. Најпре се треба позиционирати на поље тако што се кликне мишем на њега, а затим унесе тражени податак.

2. Поље за потврду ( ) - има два стања: потврђено ( ) и непотврђено ( ). Стање поља се мења тако што се мишем кликне на њега.

3. Поље за избор(Опција 1) - бира се једна од понуђених опција. Након што се мишем кликне на поље приказаће се списак понуђених опција. Избор се врши кликом миша на једну од њих.

Напомена померање са једног поља на друго се може вршити и тастером „Tab“ (следеће поље), односно истовременим притиском „Shift“ + „Tab“ (претходно поље).

Прилог

ĉ
Паланка OnLine,
21.02.2011. 07:56
Comments